Nyhedsbrev april 2016

Spændende symposium om smerte og arbejdsmarkedet med indlæg fra speakere fra UK, AUS og DK.

Kære medlem i Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi

Der er fortsat ledige pladser på Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapis symposium om Når arbejdet gør Ondt, der afholdes lørdag den 21. maj 2016 på Århus Universitetshospital.

Pris (Medlemmer af SMOF): kr. 750. Pris er inklusiv forplejning.

 

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Smerte & Fysioterapi indkalder i henhold til vedtægternes § 5 til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes lørdag den 21. maj 2016 kl. 16.45 på Århus Universitetshospital, bygning 10, DNC auditoriet, Nørrebrogade 44, 8000 Århus. Generalforsamlingen afholdes efter selskabets symposium.

I overensstemmelse med vedtægternes § 5 er dagsordenen følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om faggruppens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Fremlæggelse af revisors årsberetning samt det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesformand (formanden er på valg i ulige år)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders Lind, Helle Hansen og Lene Møller Schear Mikkelsen er på valg)
  8. Valg af revisor. SMOF foreslår Revision & Økonomisk Rådgivning, Brønderslev
  9. Eventuelt

Uddrag fra vedtægterne:

Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen og/eller som suppleant kan gøre dette senest 07. maj 2016.  Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

 

Vi håber at se dig til vores spændende symposium den 21. maj

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi