Om SMOF

Her kan du se bestyrelsen i Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi.

Bestyrelsens medlemmer

Formand:
Morten Høgh 
Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi og Idrætsfysioterapi, praktiserende fysioterapeut i Århus

Kasserer:
Henrik Bjarke Vægter
B. Pt, MSc Pain Management, PhD
Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital

Hjemmeside & sociale medier
Nicolas Vejrup Mathiesen
Praktiserende fysioterapeut i SEPAS Sport, København

Sekretær:
Heidi Brogner
Underviser på University College Nordjylland, Master i Rehabilitering

Marianne Holt , DPH, Specialist i Onkologisk Fysioterapi, Odense Universitethospital
Helle Bøgedal Hansen, Holbæk Kommune
Anders Justesen Lind, KIApro Smerteklinik