Formål og mål

Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi's formål og målsætninger

Motiv
Mange fysioterapeuter i de forskellige faggrupper, i primær og sekundær sektor, i uddannelserne og på forskningsinstitutioner har kendskab til og interesse i smerte og fysioterapi.
Vi ønsker at samle og formidle viden fra ALLE arbejdsområder, hvor fysioterapeuter arbejder med og har interesse i smerte.

Formål

Selskabets interesseområder dækker de maligne smerter, såvel som akutte og kroniske non-maligne smerter i hele aldersspektrummet.

Foreningens formål er at:

  • Fremme kendskabet til og interessen for smerte, herunder diagnostik, behandling og forskning specielt med fokus på den fysioterapeutiske indsats.
  • Påvirke faglige og fagpolitiske beslutninger, med det formål at fremme foreningens målsætninger.
  • Fremme nationale og internationale samarbejder, monofagligt såvel som tværfagligt.


Mål

I SMOF vil vi indsamle relevant viden om forskellige aspekter af smerte ud fra en bio-psyko-socio-kulturel forståelse og på forskellig vis formidle det til fysioterapeuter. Samtidig vil vi arbejde for at sætte smerte og fysioterapi på dagsordenen i både monofaglige, tværprofessionelle samt politiske sammenhænge samt arbejde for at skabe et stærkt fagligt netværk nationalt og internationalt. Selskabets interesseområder dækker de maligne smerter samt de akutte og kroniske non-maligne smerter.

 

Som Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi (SMOF) ønsker vi at:

  • Samarbejde med Dansk Smerte Forum som er vores tværprofessionelle pendant her i DK. Dette samarbejde foregår bl.a. gennem fælles arrangerede symposier.
  • Samarbejde med internationale (fysioterapeutiske) Vi har bl.a. en stærk tilknytning til den europæiske smerteorganisation EFIC og bidrager ind i arbejdet med at beskrive og formidle de kompetencer, der kan anses som basale for fysioterapeuter der arbejder med mennesker med smerte.
  • Samarbejde med danske forskere og forskningsinstitutioner, bl.a. ved at invitere forskere til at formidle deres viden ved symposier eller bringe forskningsartikler på vores sociale medier.
  • Afsøge behovet og efterspørgslen for ny viden hos fysioterapeuter og formidle viden, der afspejler en nutidig forståelse af begrebet smerte – både på grundforsknings- og praksisforsknings niveau.
  • Stimulere implementering af viden i klinisk praksis og i undervisningsforløb (både grunduddannelse og efteruddannelse), bl.a. ved at arbejde sammen med de andre faglige selskaber for fysioterapi og UC’erne.
  • Understøtte godkendt uddannelse og eksamination i smertefysioterapi. SMOF har været stærkt bidragende til udviklingen af et ”Core Curriculum for the European Diploma in Pain Physiotherapy” og muligheden for at fysioterapeuter kan tage en europæisk (EFIC) godkendt eksamen i smertefysioterapi, som viser at vedkommende har den stærke forankring i de basale færdigheder og viden der skal til for at kunne undersøge og behandle patienter med smerteproblematikker i mange forskellige kliniske sammenhænge.

Revideret 21. august 2019.