Generalforsamling 2019

Generalforsamling i SMOF 2019
Generalforsamling i SMOF 2019

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Smerte & Fysioterapi indkalder i henhold til vedtægternes § 5 til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes lørdag d. 09. marts 2019 kl. 13.00 på Bygholm Park Hotel, Schüttesvej 6, 8700 Horsens.  Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter Dansk Smerteforums årsmøde. Information om dagsorden og lokale følger senere her på vores hjemmeside www.smof.dk.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg:

- Morten Høgh
- Henrik Bjarke Vægter
- Heidi Marie Brogner
- Marianne Holt

Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen og/eller som suppleant kan gøre dette senest 23. februar 2019 ved at sende en beskrivelse af sit kandidatur til henrik.bjarke.vaegter@rsyd.dk.  Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Henrik Bjarke Vægter, Kassérer Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi