Indkaldelse til generalforsamling 12. April 2018

af Anders Justesen Lind - 05.04.2018

Indkaldelse til Generalforsamling i Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Smerte & Fysioterapi indkalder i henhold til vedtægternes § 5 til foreningens ordinære generalforsamling, som afholdes torsdag den 12. april 2018 kl. 20.15 på Odense Congress Center. Generalforsamlingen afholdes i lokale 6.

I overensstemmelse med vedtægternes § 5 er dagsordenen følgende:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning om faggruppens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Fremlæggelse af revisors årsberetning samt det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesformand (formanden er på valg i ulige år)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders Lind, Helle Hansen og Nicolas Vejrup Mathiesen er på valg)
  8. Valg af revisor. SMOF foreslår Revision & Økonomisk Rådgivning, Brønderslev
  9. Eventuelt

Uddrag fra vedtægterne:

Medlemmer der ønsker at opstille til bestyrelsen og/eller som suppleant kan gøre dette senest 29. marts 2018.  Hvert medlem har en stemme på generalforsamlingen.

 

Vi glæder os til at se dig på fagkongressen og håber at se dig til vores Generalforsamling.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Smerte og Fysioterapi